Post-HBO Beschermings- bewindvoering

De opleiding Beschermingsbewindvoer-
der wordt gegeven in Zwolle.
Tijdens deze opleiding worden inhoudelijke aspecten behandeld, zoals o.a. dossieranalyse, boedelbeschrijving, incasso en beslaglegging, maar ook de Rekening & Verantwoording richting rechtbank.
Daarnaast wordt er ruimschoots aandacht besteed aan de omgang met cliënten.

Het diploma Beschermingsbewindvoering wordt ingeschreven bij het CPION en is geaccrediteerd door stichting PostHBO Nederland.

Lees verder

Post-HBO Schuldhulpverlening

De opleiding Schuldhulpverlener wordt gegeven in Zwolle.
Aan de orde komen o.a. aanmelding en intake, crisisinterventie, budgetcoaching en schuldenregelingen.
Ook wordt er 1 lesdag besteed aan beïnvloeden, commitment en het begeleiden van cliënten; kortom hoe het financiële gedrag van de cliënt beïnvloed kan worden.

Het diploma Schuldhulpverlening wordt ingeschreven bij het CPION en is geaccrediteerd door stichting PostHBO Nederland.

Lees verder

Post-HBO Professioneel mentorschap

De opleiding Professioneel Mentorschap wordt gegeven in Zwolle.
Aan de orde komen o.a. mentorschap van A tot Z, juridische en maatschappelijke context, psychopathologie en Licht Verstandelijke Beperking (LVB). Tevens wordt aandacht besteed aan Driehoeks kunde en Beroepsethiek.

Het diploma Professioneel Mentorschap wordt ingeschreven bij het CPION en is geaccrediteerd door stichting Post HBO Nederland.

Lees verder