Onze Post-HBO opleidingen

Het IFZ is inmiddels een instituut dat niet meer weg te denken is. De verworven positie is onomstreden. Niet voor niets zijn er kantonrechters die graag hun naam verbinden aan het IFZ als docent of als lid van de adviescommissie. Vanuit de adviescommissie en vanuit de evaluaties krijgen we veel positieve feedback. Aandachtspunten krijgen we vanzelfsprekend ook. We streven continu naar verbeteringen.

Opbouw en structuur
Het Instituut Financiën en Zorgverlening biedt de mogelijkheid tot specialisatie. De deelnemer begint met de 3 startmodules en kan zich daarna specialiseren met modules 4 (Beschermingsbewind), 5 (Schuldhulpverlening) en 6 (Professioneel Mentorschap). Natuurlijk is het mogelijk om meerdere specialisaties te volgen. Het volgen van de startmodules met een specialisatiemodule geeft na positief afronden van het examen recht op een volwaardig Post-HBO diploma. Daarnaast is het ook mogelijk om de specialisatiemodule(s) te volgen zonder deelname aan de startmodules, deelnemers ontvangen dan een certificaat van deelname.

Startmodules:
Module 1: Juridisch Maatschappelijk kader – 2 contactdagen
Module 2: Klantencontact – 5 contactdagen
Module 3: Beroepsethiek – 1 contactdag

Specialisatiemodules:
Module 4: Beschermingsbewind – 6 contactdagen
Module 5: Schuldhulpverlening  – 6 contactdagen
Module 6: Professioneel Mentorschap – 6 contactdagen

De data kunt u vinden op http://ifz.nl/data-kosten.
Ook bieden wij via Praktikos Modules Permanente Educatie aan.

Praktijk: Stage en checklist voor ondernemende startende bewindvoerders

Stage
Om het rendement van de post-HBO-opleiding nog hoger te maken, adviseren wij deelnemers die (nog) niet in het werkveld van Beschermingsbewindvoerder, schuldhulpverlener c.q professioneel mentor werkzaam zijn, stage te gaan lopen. Hierdoor doet u praktijkervaring op in het werkveld en daar zult u tijdens de opleiding en na de opleiding profijt van hebben. Wij kunnen bemiddelen bij het zoeken naar een geschikt stagebedrijf. In bijna alle gevallen is het ons tot nu toe gelukt om een deelnemer aan een passend stageadres te helpen, echter wij kunnen dit niet garanderen.

Wat moet ik doen om een bedrijf te starten als Beschermingsbewindvoerder?
Deelnemers aan de IFZ post-HBO-opleiding Financieel Zorgverlener (beschermingsbewindvoerder en/of schuldhulpverlening) krijgen een checklist voor startende beschermingsbewindvoerders die zelfstandig willen gaan werken. Gedurende de looptijd van de opleiding kunnen de ‘to do’ zaken uit de checklist worden opgepakt en kunnen er vragen worden gesteld over issues waartegen aan wordt gelopen.

Adviescommissie
Om een actuele en praktijkgerichte opleiding te ontwikkelen, vorm te geven en uit te voeren zijn externe relaties uit het werkveld van groot belang. Om die reden is er een adviescommissie samengesteld uit vertegenwoordigers uit het werkveld die ons op de voet volgen.

Diploma:
Het Instituut voor Financiën en Zorgverlening (IFZ) is met deze opleidingen erkend door het CPION als zijnde een erkende post-HBO-opleiding. Het bijzondere is dat, na het afronden van het examen, het behaalde diploma op naam van de deelnemer wordt ingeschreven in het post-hbo register van CPION.

PHBO logo zwart