Post-HBO Beschermingsbewindvoering

De post-hbo opleiding Beschermingsbewindvoering is gebaseerd op het competentieprofiel van de Beschermingsbewindvoerder (hbo). Bij elke bijeenkomst is het duidelijk aan welke competenties er wordt gewerkt.

De module Beschermingsbewind vormt de basis van het inhoudelijke deel van het werk van de bewindvoerder. Aan de orde komen inhoudelijke aspecten als dossieranalyse, het opstellen van een budgetplan en boedelbeschrijving. Ook fiscale aspecten en incasso en beslaglegging worden behandeld. Daarnaast is er ruimschoots aandacht voor de randvoorwaardelijke zaken als rekening en verantwoording en financiering van de activiteiten van de bewindvoerder.

De module is een technisch juridisch georiënteerde module waaruit blijkt dat het beroep van beschermingsbewindvoerder erg complex is. Het werk van een beschermingsbewindvoerder is verspreid over een aantal verschillende rechtsgebieden. Er kan verschillende juridische casuïstiek langskomen.

De beschermingsbewindvoerder krijgt bijvoorbeeld met regelmaat te maken met complexe financieel juridische vraagstukken. Hierbij valt te denken aan het beheren van aandelenportefeuilles en nalatenschappen. Daarnaast zijn er situaties die complex worden door grote wisselingen in de persoonlijke of financiële situatie van de cliënt.

Eindtermen: 

  • De cursist begrijpt de wet- en regelgeving en weet deze in de praktijk toe te passen.
  • De cursist is in staat stapsgewijs alle onderdelen van het proces van beschermingsbewind te beschrijven.
  • De cursist is in staat alle voorkomende werkzaamheden uit te voeren, zoals aan- en verkoop onroerend goed en afwikkeling nalatenschappen.
  • De cursist is in staat om de relatie met andere wetgeving goed te beoordelen en toe te passen. (bv: Belastingwetgeving en de Wet Werk & Bijstand)
  • De cursist is in staat om een dossier te analyseren op basis van een checklist.
  • De cursist is in staat een dossier aan te leggen.
  • De cursist is in staat aan de hand van een dossier een plan van aanpak te maken.
  • De cursist is in staat het plan van aanpak te bespreken met een cliënt.
  • De cursist is in staat om relevante taken op het gebied van Belastingwetgeving uit te voeren.
  • De cursist is in staat om de relatie met andere wetgeving goed te beoordelen en toe te passen. (bv: Belastingwetgeving en de Wet Werk & Bijstand)

Voor meer informatie zie Programma – Tab Module 4

Het Instituut Financiële Zorgverlening (IFZ) is het eerste opleidingsinstituut in Nederland met een erkende Post HBO-opleiding voor financieel zorgverleners. In onze opleiding zijn de eisen m.b.t. de nieuwe wet en regelgeving meegenomen.

De opleiding Financieel Zorgverlener bestaat uit twee opleidingsvarianten; n.l. Beschermingsbewindvoering en Schuldhulpverlening. Natuurlijk kunnen ook beide varianten worden gevolgd wat leidt tot de complete opleiding Financieel Zorgverlener.

Bekijk opleiding