Post-HBO Professioneel Mentorschap

Door veranderde wet- en regelgeving, in combinatie met een aantal ontwikkelingen in onze maatschappij, wordt het voor een bepaalde groep mensen steeds moeilijker beslissingen te nemen met betrekking tot hun zorgvraag. het beroep dat wordt gedaan op mantelzorgers wordt steeds groter. In de huidige tijdgeest is het ook een feit dat er meer mensen alleenstaand zijn of niet beschikken over een goed sociaal netwerk. Juist vanwege deze ontwikkelingen in onze maatschappij er is veel vraag naar professionele mentoren.

In module 6 Mentorschap zijn de blokken helemaal gericht op het competentieprofiel van de professionele mentor. Het competentieprofiel is mede op basis van de beroepsprofielen van de beroepsvereniging NBPM ontwikkeld. Voor de Post HBO opleiding Professioneel Mentorschap starten de deelnemers met de verplichte module 1, 2 en 3 (maatschappelijk juridisch kader, klantencontact en beroepsethiek). De modules 1, 2, 3 en 6 leiden gezamenlijk op tot de Post HBO Professioneel Mentorschap.

Eindtermen van de opleiding
De eindtermen van de opleiding zijn als volgt:

  • De deelnemer is in staat als professionele mentor aan de slag te gaan.
  • De deelnemer is in staat te reflecteren op het eigen professionele handelen.
  • Heeft kennis van relevante wet – en regelgeving;
  • Heeft kennis van psychopathologie en beperkingen en de gevolgen daarvan voor gedrag;
  • Heeft kennis van indicatiestellingen;
  • Heeft kennis van de grondbeginselen van de ethiek in relatie tot mentorschap;
  • Heeft kennis van de sociale kaart van de sector zorg en welzijn en maakt daar actief gebruik van;

Examen
Deze post HBO opleiding wordt afgerond met een examen dat de volgende onderdelen bevat: een schriftelijke kennistoets, een tweetal praktijkopdrachten en twee assessments.

Voor meer informatie met betrekking tot de inhoud van de blokken van module 6 zie Programma – Tab Module 6