Post-HBO Schuldhulpverlening

In de module Schuldhulpverlening wordt de praktische kant van het werk behandeld. De feitelijke uitwerking van wat het betekent voor de praktijk, vindt plaats in deze module. De kennis en kunde staan beide centraal. Hoe dit in het contact met cliënt wordt aangepakt, volgt vooral tijdens de module Klantencontact.

De module Schuldhulpverlening vormt de basis van het inhoudelijke deel van het werk van de schuldhulpverlener. Aan de orde komen inhoudelijke aspecten aanmelding, intake, crisisinterventie en schuldenregelingen. Daarnaast is er ruimschoots aandacht voor de rand voorwaardelijke zaken.

Eindtermen:

  • De cursist kent de belangrijkste procedure en kan ze toepassen in het contact met een klant.
  • De cursist is in staat een analyse te maken van de situatie van klanten.
  • De cursist in staat een dossier aan te leggen.
  • De cursist is in staat een intakegesprek te voeren.
  • De cursist in staat aan de hand van een dossier een plan van aanpak te maken.
  • De cursist is in staat het plan van aanpak te bespreken met een cliënt.
  • De cursist is in staat de regie te houden in crisissituaties.
  • De cursist is in staat om in het contact met klanten perspectief te bieden.
  • De cursist is in staat om schuldregelingen te treffen.
  • De cursist is in staat voet bij stuk te houden.

Voor meer informatie zie Programma – Tab Module 5

Het Instituut Financiële Zorgverlening (IFZ) is het eerste opleidingsinstituut in Nederland met een erkende Post HBO-opleiding voor financieel zorgverleners. In onze opleiding zijn de eisen m.b.t. de nieuwe wet en regelgeving meegenomen.

De opleiding Financieel Zorgverlener bestaat uit twee opleidingsvarianten; n.l. Beschermingsbewindvoering en Schuldhulpverlening. Natuurlijk kunnen ook beide varianten worden gevolgd wat leidt tot de complete opleiding Financieel Zorgverlener.

Bekijk opleiding