IFZ is onderdeel van Praktikos

Niet theoretisch
maar Praktikos

Kies uit onze Post HBO opleidingen voor Bewindvoering en Professioneel Mentorschap.

De post-HBO opleiding Beschermingsbewindvoering is gebaseerd op het competentieprofiel van de Beschermingsbewindvoerder (hbo). Bij elke bijeenkomst is het duidelijk aan welke competenties er wordt gewerkt.

De module Beschermingsbewind vormt de basis van het inhoudelijke deel van het werk van de bewindvoerder. Aan de orde komen inhoudelijke aspecten als dossieranalyse, het opstellen van een budgetplan en boedelbeschrijving. Ook fiscale aspecten en incasso en beslaglegging worden behandeld. Daarnaast is er ruimschoots aandacht voor de randvoorwaardelijke zaken als rekening en verantwoording en financiering van de activiteiten van de bewindvoerder.

De module is een technisch juridisch georiënteerde module waaruit blijkt dat het beroep van beschermingsbewindvoerder erg complex is. Het werk van een beschermingsbewindvoerder is verspreid over een aantal verschillende rechtsgebieden. Er kan verschillende juridische casuïstiek langskomen.

De beschermingsbewindvoerder krijgt bijvoorbeeld met regelmaat te maken met complexe financieel juridische vraagstukken. Hierbij valt te denken aan het beheren van aandelenportefeuilles en nalatenschappen. Daarnaast zijn er situaties die complex worden door grote wisselingen in de persoonlijke of financiële situatie van de cliënt.

Door veranderde wet- en regelgeving, in combinatie met een aantal ontwikkelingen in onze maatschappij, wordt het voor een bepaalde groep mensen steeds moeilijker beslissingen te nemen met betrekking tot hun zorgvraag. het beroep dat wordt gedaan op mantelzorgers wordt steeds groter. In de huidige tijdgeest is het ook een feit dat er meer mensen alleenstaand zijn of niet beschikken over een goed sociaal netwerk. Juist vanwege deze ontwikkelingen in onze maatschappij er is veel vraag naar professionele mentoren.

In module 6 Mentorschap zijn de blokken helemaal gericht op het competentieprofiel van de professionele mentor. Het competentieprofiel is mede op basis van de beroepsprofielen van de beroepsvereniging NBPM ontwikkeld. Voor de Post-HBO opleiding Professioneel Mentorschap starten de deelnemers met de verplichte module 1, 2 en 3 (maatschappelijk juridisch kader, klantencontact en beroepsethiek). De modules 1, 2, 3 en 6 leiden gezamenlijk op tot de Post-HBO Professioneel Mentorschap.

IFZ is onderdeel van Praktikos

Niet ver weg
maar Praktikos

Praktikos verzorgt trainingen voor bewindvoerders, begeleiders, mentoren en bedrijven. Wij gaan er vanuit dat de meeste doelen binnen handbereik liggen, als je kritisch en realistisch durft te kijken naar je eigen aandeel en denkt in kansen en mogelijkheden. Wij ondersteunen en brengen mensen in beweging en in gezamenlijkheid. Samen gaan we voor de volgende stap.

Inschrijven nieuwsbrief

Op de hoogte blijven
van opleidingen?

Kom koffie drinken en

Maak verder kennis met ons

Praktikos
Borgstee 3C
9403TS Assen